Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022 r.

Polityka Prywatności Portalu JustGlance.it, wraz z Polityką Cookies, opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu, w jakikolwiek sposób, w tym dokonywania zakupów. Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności Portalu które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na prywatność jego Użytkowników. Obowiązek informacyjny RODO stanowi odrębny dokument – zobacz: Informacje RODO.

I. INFORMACJE OSOBISTE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu JustGlance.it jest Just Glance It sp. z o.o., ul. Teatralna 17/A, 40-003 Katowice, NIP: 9542841203, REGON: 522193466, pod numerem KRS 0000975028, zwana dalej Just Glance It lub Administratorem.
 2. Obowiązek informacyjny RODO stanowi odrębny komplementarny dokument (Informacje RODO), w razie sprzeczności między tymi dokumentami, pierwszeństwo mają informacje zawarte w dokumencie informacyjnym RODO (Informacje RODO), w pozostałym zakresie obowiązują postanowienia niniejszego dokumentu.
 3. Przeglądanie Portalu. Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika, jednakże wiele funkcjonalności jest niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych lub niezalogowanych. Ograniczenia te wynikają bądź to z wymogu wykupu dostępu do treści (np. abonamenty), bądź z wymogów technicznych dla obranych przez Administratora funkcjonalności, bądź z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Można skontaktować się z Administratorem przez wysłanie wiadomości e-mail – nawet nie rejestrując konta.
 4. Konto w Portalu / Rejestracja. Wiele funkcjonalności Portalu jest możliwych tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników (chodzi np. o abonamentowy dostęp do treści).
 5. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):
  • E-mail
  • IP rejestracji
  • IP potwierdzenia rejestracji
  • IP logowania
  • Dane o elementach „Klikanych” przez Użytkownika na stronie
  • Informacje o miejscu zamieszkania i/lub geolokalizacji
  • Informacje o powrotach na stronę – nawet niezalogowanego Użytkownika
  • Informacje o preferencjach zakupowych, m. in. na podstawie przeglądanych produktów lub reklam, dotychczasowych zakupów, itp.
  • Dane o subskrypcji
 6. Sprawdzanie odczytania informacji. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie. Możliwe są też inne adekwatne sposoby sprawdzania zapoznania się z informacją przez Użytkownika, co dotyczy też poszczególnych stron Portalu.

II. SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH I COOKIES

 1. W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania zamówień oraz analizy zainteresowań Użytkownika treściami i produktami i usługami oferowanymi na Portalu.
 2. Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody lub innej podstawy prawnej. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak newsletter, zachęcenia do czytania nowych treści własnych, wpisów, itp.).
 3. Administrator może używać plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników oraz innych „monitorujących” lub „profilujących” technologii (takich jak m. in. „odcisk palca” przeglądarki, systemu, urządzenia końcowego, itp.), aby (w szczególności):
  • zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
  • dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje, w tym proponować Użytkownikowi określone treści z Portalu (w szczególności w oparciu o upodobania powracającego Użytkownika, choćby nie był zarejestrowany / zalogowany - wydedukowane z wcześniejszych wizyt);
  • monitorować efektywność kampanii marketingowych – m. in. w zakresie ewentualnych reklam i promocji produktów własnych na Portalu;
  • monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron, rankingi i statystyki, itp.
 4. Cookies

  • mogą być używane przez Administratora lub jego Partnerów Marketingowych celem identyfikacji Użytkownika
  • mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym – w szczególności – do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższym punkcie 3. oraz do zbierania następujących danych (faktycznie lub potencjalnie):
  • informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach
  • informacje o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje, na jakie profile wchodzi, etc.
  • informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z innymi Użytkownikami i poszczególnymi częściami lub elementami Portalu
  • informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu,
  • informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu
  • informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Serwisu
  • informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego się logował, etc
  • informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi przez niego jawnie lub niejawnie elementami
  • mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków Użytkownika (analiza behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy, w tym tzw. marketing behawioralny oraz autopromocję Serwisu; w szczególności chodzi o preferencje tematyczne oraz sugestię zakupów na podstawie przeglądanych wcześniej treści o określonej tematyce;
  • Użytkownik ma prawo sprzeciwu – musi w tym celu odpowiednio skonfigurować urządzenie końcowe (w szczególności przeglądarkę – wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies) lub – w uzasadnionych przypadkach - skontaktować się z Administratorem; w uzasadnionych przypadkach, może też złożyć odpowiednie oświadczenie
  • sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym (a nie stricte śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym), niezbędnych do prawidłowego działania Portalu i jego usług
 5. Profilowanie

  Informacje o których mowa w punktach 3. i 4. Powyżej mogą być wykorzystywane do profilowania – zarówno przez Administratora, jak i jego Partnerów Marketingowych, jak i dostawców produktów cyfrowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 4 (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4 (e).
 6. Monitorowanie mailingu

  W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.
 7. Mailing – odpowiednie stosowanie

  Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).
 8. Google Analytics

  Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 9. Facebook Pixel

  Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 10. OPT-OUT

  Zebrane dane nie są używane do celów innych, niż wymienione wcześniej, a w szczególności nie są bez zgody lub innej podstawy prawnej przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możliwe jest sprzeciwienie się dalszemu pobieraniu i zapisywaniu danych, w zakresie jakim jest to możliwe w ustawieniach urządzenia końcowego (poprzez opt out i wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies – patrz „Zmiana ustawień cookies” poniżej – na końcu).

III. WYBÓR UŻYTKOWNIKA CO DO USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI, W TYM COOKIES

 1. Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności. Czasem wymaga to kontaktu z Administratorem, gdy dana opcja nie jest dostępna w panelu Profilu Użytkownika. Mogą być też sytuacje, kiedy jest to technicznie lub prawnie niemożliwe.
 2. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika, w zakresie w jakim dopuszcza to jego funkcjonalność.
 3. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu (OPT-OUT). W takiej sytuacji nadal możesz mieć dostęp do niektórych treści i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.
 4. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.
 5. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika. W skrajnych przypadkach może spowodować niemożliwość korzystania z całego Portalu lub wybranych funkcjonalności.

IV. WIĘCEJ INFORMACJI

 1. Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu (Konta Użytkownika), preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności. W zakresie w jakim umożliwia to funkcjonalność Portalu, może dokonać tego samodzielnie. W przeciwnym wypadku powinien się skontaktować z Administratorem.
 2. Administrator przestrzega europejskich i polskich zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące Produktu, Usługi lub Konta Użytkownika można znaleźć na stosownych stronach pomocy lub pytań i odpowiedzi na Portalu (jeżeli są dostępne) lub uzyskać poprzez wysłanie zapytania do Administratora.
 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się Informacją RODO, stosownymi informacjami dostępnymi na Portalu lub napisać na adres mailowy Administratora.

V. ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES (W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH)

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu JustGlance.it Ideali stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu JustGlance.it.
 2. Jak było opisywane, pliki cookies wykorzystywane są w m. in. w celu zbierania statystyk o użytkownikach, utrzymywaniu sesji użytkownika, zapamiętywania odwiedzanych stron serwisu JustGlance.it, przy ocenianiu aktywności użytkownika oraz zakupów w serwisie JustGlance.it.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu JustGlance.it mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 4. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się poniżej:
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu internetowego JustGlance.it, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie JustGlance.it z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu JustGlance.it, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Just Glance It reklamodawców (Zaufanych Partnerów), firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

UWAGA: Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności stron internetowych oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika, łącznie z uniemożliwieniem z korzystania z Portalu (w skrajnych przypadkach).