Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal JustGlance.it (zwany dalej Portalem lub JustGlance.It lub Serwisem) – jest to platforma internetowa za pomocą której Usługodawca Świadczy Usługi Drogą Elektroniczną, zwane dalej Usługami.
 2. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „UŚUDE”), jest Just Glance It sp. z o.o., ul. Teatralna 17/A, 40-003 Katowice, NIP: 9542841203, REGON: 522193466, pod numerem KRS 0000975028, zwana dalej Just Glance It lub Usługodawcą (Sprzedawcą) lub Administratorem.
 3. Użytkownik to osoba przeglądająca w jakikolwiek sposób Portal, niezależnie czy ma Konto na Portalu, czy go nie ma.
 4. Użytkownik staje się Klientem w trakcie procesu składania zamówienia – z chwilą zakończenia ścieżki zakupowej poprzez opłacenie Zamówienia.
 5. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, chyba że Użytkownik staje się Klientem i wyraźnie składa oświadczenie woli co do zakupu Usługi, przy czym proces zakupowy jest wyraźnie opisany i zaczyna się od wyszczególnionej oferty z Usługą, jego opisem i ceną, a chwila zawarcia Umowy i finalizacja zamówienia wraz z płatnością są wyraźnie oznaczone jako ostatni krok ścieżki zakupowej poprzez odpowiednie przyciski ekranowe i/lub opisy, formułki.
 6. Wybrane lub wszystkie treści Portalu mogą być dostępne odpłatnie w formie abonamentu. Użytkownik musi wyrazić na to wyraźną zgodę w formie stosownego oświadczenia woli składanego w ramach oferty Portalu i jego ścieżki zakupowej.

II. DANE OSOBOWE, ZGODY, SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. W trakcie korzystania z Portalu, Użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych w związku z zakładaniem Konta oraz zakupami Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
 2. Użytkownik udziela też wymaganych prawem obowiązkowych i/lub opcjonalnych zgód w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym zgody te mogą dotyczyć również otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych, m. in. w związku z Usługami oferowanymi przez Usługodawcę poprzez Portal, jak również zgody mogą dotyczyć Zaufanych Partnerów Usługodawcy i usług takich osób trzecich.
 3. Zakres przetwarzania na poziomie ogólnym jest ujęty w stosownej Klauzuli Informacyjnej RODO (Klauzula RODO), jak również w Polityce Prywatności obejmującej Politykę Cookies.
 4. W zakresie zindywidualizowanym, zakres reguluje również udzielenie bądź nie przez Użytkownika konkretnych zgód w ramach zakładania Konta i/lub w procesie przechodzenia wybranych ścieżek zakupowych.

III. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. W trakcie dokonywania pierwszego zakupu w Portalu, Użytkownikowi zostaje założone Konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownik w tym procesie udziela wymaganych i/lub opcjonalnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Wraz z założeniem Konta Użytkownika, Użytkownik staje się Klientem.
 3. Podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie m. in. wykorzystany przy realizacji zamówienia. Stanie się on też loginem do Konta Użytkownika w Serwisie.
 4. W momencie założenia Konta Użytkownika, zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który musi zostać odwiedzony w celu potwierdzenia, że podany adres e-mail należy do użytkownika (zwane dalej aktywacją).
 5. Wszystkie hasła dostępu są kodowane (np. „haszowane” asymetrycznie do tzw. „skrótu”) w bazie danych Portalu, dzięki czemu haseł Użytkowników nie zna nawet administrator Serwisu. Dlatego, gdy Klient zapomni hasła, będzie musiał on ustawić nowe hasło, korzystając z odpowiedniego formularza odzyskiwania hasła znajdującego się na Portalu.
 6. Dostęp do Konta Użytkownika Klient uzyska po zalogowaniu się w Serwisie. W tym celu Klient musi się zalogować na stronie Portalu, podając swój e-mail jako login oraz ustalone, znane tylko Klientowi, hasło dostępu.

IV. ZASADY SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Sprzedaż Usług obejmuje - abonamentowy dostęp do zawartości Serwisu.
 2. Realizacja zamówienia zawierającego Usługę rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania opłaty od Operatora Płatności (chwila zawarcia umowy).
 3. Po otrzymaniu przez Just Glance It potwierdzenia dokonania płatności, zakładając, że konto zostało aktywowane, Klient otrzyma dostęp do zakupionej Usługi.
 4. Just Glance It wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Just Glance It wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Just Glance It poinformuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Just Glance It dokona zwrotu wpłaconych środków.

V. ZAWARCIE UMOWY O PŁATNĄ SUBSKRYPCJĘ

 1. Aby móc w pełni korzystać z usług Just Glance It, po rejestracji dostępne są pakiety usług w formie płatnych subskrypcji ("Dostęp do subskrypcji"). Można je nabyć na różne i zmienne okresy czasu, co będzie widoczne w opcjach zamówienia.
 2. Dostęp do subskrypcji Just Glance It to pozbawione reklam, płatne subskrypcje, które umożliwiają dostęp do dodatkowych treści i funkcji za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych. Obecnie oferujemy następujące subskrypcje / pakiety usług: Pakiet usług Just Glance It obejmuje wolny od reklam dostęp do całej zawartości naszej Platformy w formie tekstowej w rozliczeniu rocznym lub miesięcznym.
 3. Dostęp do poszczególnych usług przysługuje tak długo, jak długo ważna jest subskrypcja Klienta.
 4. Po wprowadzeniu w formularzu wymaganych informacji oraz naciśnięciu przycisku “Zarejestruj”, złożona zostaje prawnie wiążąca oferta. Przed złożeniem zamówienia użytkownik może w każdej chwili zmienić dane.
 5. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Just Glance It wyda powiadomienie o jej przyjęciu (potwierdzenie zamówienia), które zostanie wysłane do Ciebie e-mailem w rozsądnym czasie. Just Glance It prześle użytkownikowi potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem odbioru niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

VI. PROMOCJE

 1. Just Glance It od czasu do czasu oferuje, w szczególności nowym użytkownikom, bezpłatny Dostęp do Subskrypcji w celach testowych przez określony czas ("okres próbny"). Just Glance It decyduje, wedle własnego uznania, czy Użytkownik może skorzystać z okresu próbnego. W przypadku zaistnienia ważnego powodu, Just Glance It może przerwać lub zmienić taką bezpłatną Próbę w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia lub zawiadomienia.
 2. Użytkownik może skorzystać z okresu próbnego tylko wtedy, gdy wprowadzi dane niezbędne do płatności, podczas zapisywania się na okres próbny. W takim przypadku na początku okresu próbnego wymagana jest zgoda użytkownika, aby bezpłatny dostęp został przekształcony w płatny dostęp do subskrypcji następnego dnia po zakończeniu okresu próbnego. W takiej sytuacji subskrypcja odnawia się cyklicznie i może zostać wypowiedziana na jeden dzień przed końcem danego okresu subskrypcji.
 3. Jeśli klient nie życzy sobie dostępu do subskrypcji i związanej z nim opłaty, musi anulować swój dostęp do subskrypcji przyznany mu podczas okresu próbnego przed jego zakończeniem (na przykład przechodząc do ustawień konta i wyłączając subskrypcję).
 4. Just Glance It może oferować dodatkowe obniżki cen dla poszczególnych użytkowników w postaci kodów zniżkowych ("kupony").
 5. Kupon jest kodem uprawniającym do zniżki pod warunkiem, że zostanie wykorzystany w czasie trwania promocji, tj. ważności kuponu.
 6. Wykorzystanie kuponu następuje w chwili zawarcia umowy o płatną subskrypcję.
 7. W przypadku użycia kuponu i jego wygaśnięcia (tj. zakończenia ważności kuponu) w okresie między jego dodaniem do konta a wykorzystaniem (przykładowo jeśli podczas rejestracji nie zostanie dodana metoda płatności lub aktywacja konta nie zostanie potwierdzona przed wygaśnięciem kuponu) może zostać naliczona pełna opłata za subskrypcję lub subskrypcja może zostać anulowana.

VII. ZASADY REZYGNACJI

 1. Umowa bezpłatnego użytkowania rozpoczyna się od momentu rejestracji i trwa bezterminowo. Umowę o bezpłatne użytkowanie można w każdej chwili wypowiedzieć. W tym celu należy taki wniosek przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]. .
 2. Płatna subskrypcja będzie trwała co najmniej przez okres, który został pierwotnie wybrany i będzie automatycznie odnawiana, jeśli nie zostanie anulowana co najmniej 24 godziny przed końcem tego okresu. Okres subskrypcji zostanie przedłużony zgodnie z dotychczas stosowanym modelem subskrypcji.
 3. Subskrypcje zrealizowane za pośrednictwem naszej aplikacji internetowej mogą być anulowane na podstronie “Profil” aplikacji internetowej. W tym celu należy się zalogować, przejść do podstrony oznaczonej nazwą “Profil” w menu, nacisnąć ikonę ustawień (tj. koło zębate) przy sekcji "Subskrypcja", wybrać "Anuluj subskrypcję" i potwierdzić zmianę.
 4. Anulowanie dostępu do subskrypcji wchodzi w życie w dniu następującym po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji, a użytkownik zostaje przeniesiony do umowy użytkownika bezpłatnego (konto bezpłatne). Po odnowieniu subskrypcji, Użytkownik ponownie uzyskuje dostęp do poprzedniego statusu i list czytelniczych.

VIII. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Just Glance It prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o usługach Just Glance It zamieszcza na stronie JustGlance.it. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę JustGlance.it, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Klienta obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączone z siecią Internet; zainstalowana nowoczesna (tj. nie starsza niż rok) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies” oraz z obsługą JavaScript.
 3. Do dokonywania zakupów na stronie JustGlance.it niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej justglance.it jest nieodpłatne, chyba że jakieś Usługi są wyraźnie oznaczone jako odpłatne w formie zakupu jednorazowego lub abonamentu.
 5. Informacje o usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Just Glance It zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych Usług z Just Glance It. Chwila wysłania zamówienia stanowi potwierdzenieprzyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Just Glance It a Klientem za zawartą.
 6. Zawierając umowę sprzedaży z Just Glance It i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur VAT przez Just Glance It w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Just Glance It wystawi faktury tylko podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Osobom fizycznym nie są wystawiane faktury, a potwierdzeniem złożenia i opłacenia zamówienia będzie informacja wysłana drogą mailową na adres e-mail Klienta.
 7. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Just Glance It do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Idali przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 8. Just Glance It wystawi fakturę do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Just Glance It wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Just Glance It zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Just Glance It czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Just Glance It dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Just Glance It dokona anulowania zamówienia, o którym Klient otrzyma informacje drogą mailową. 12. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Just Glance It dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji "Zwrot należności Klientom".
 12. W przypadku braku zapłaty za usługę objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Just Glance It anuluje złożone zamówienie.
 13. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: "Zwrot należności Klientom".

IX. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie JustGlance.it są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT.
 2. Płatności można dokonać za pomocą pomocą karty bankowej (kredytowa, debetowa, itp). Płatność przetwarzana jest przez Operatora Płatności - Stripe.
 3. Zawarcie umowy o dostępie abonamentowym jest odpłatne i musi zostać opłacone na początku trwania abonamentu.

X. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

 1. Just Glance It będzie wysyłało Wiadomości Firmowe osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz wyraziły odpowiednie zgody, chyba że przetwarzanie danych w celach wysyłania takich wiadomości stanowi uzasadniony interes Administratora, co implikuje brak konieczności odrębnych zgód na przetwarzanie danych.
 2. Pod pojęciem Wiadomości Firmowych, Just Glance It rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Just Glance It.
 3. Wiadomości Marketingowe mogą też pośrednio lub bezpośrednio pochodzić od Zaufanych Partnerów, a podstawą przetwarzania może być zgoda bądź uzasadniony interes Administratora (niezależnie od samej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przewidzianej przez prawo).

XI. REKLAMACJE

 1. Klient może zgłaszać reklamacje pisząc na adres [email protected].
 2. Just Glance It rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia i poinformuje drogą mailową Klienta (na ten sam adres e-mail, z którego przyszła reklamacja) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

XII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. O prawie odstąpienia od umowy Klienta będącego konsumentem, bez podania przyczyn decyduje ustawa (gwarancje minimalne – 14 dni od zawarcia umowy lub od spełnienia świadczenia / dostarczenia Produktu – liczone od zdarzenia, które nastąpiło później). W razie wątpliwości, gdy Klient godzi się na natychmiastowe wykonanie świadczenia przed ustawowym prawem do odstąpienia od umowy, utraci on prawo do odstąpienia.
 2. Klient może odstąpić od umowy wysyłając stosowną wiadomość na adres: [email protected] lub w inny sposób wskazany np. w ścieżce zakupowej lub mailu potwierdzającym zamówienie (w tym za pomocą stosownego formularza).
 3. Just Glance It dokona zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

XIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Just Glance It do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Just Glance It, zwrot ten następuje w następujących terminach:
  • W przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Just Glance It.
 2. Zwrot płatności zostanie zrealizowany tym samym kanałem płatności co zamówienie, które zostało opłacone (np. jeśli zamówienie zostało opłacone e-przelewem z konta bankowego, to zwrot płatności nastąpi na to samo konto bankowe). W przypadku braku możliwości zwrotu środków tym samym kanałem płatności Just Glance It ustali wspólnie z Klientem inny kanał płatności.
 3. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Just Glance It w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

XIV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Pomimo, że Just Glance It sprzedaje wiedzę i praktyczne rozwiązania biznesowe, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co zostało zawarte w sprzedawanych przez Just Glance It publikacjach. Just Glance It nie odpowiada za przydatność, prawidłowość bądź skuteczność porad, rozwiązań, metod proponowanych w oferowanych Usług.
 2. Porady zawarte w sprzedawanych przez Just Glance It publikacjach powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie – na wyłączną odpowiedzialność samego Klienta.
 3. Zawarte w serwisie JustGlance.it publikacje są opinią prywatną autora i jako takie powinny być traktowane.

XV. ZASADY KOLIZYJNE

 1. Jeżeli w opisie Usługi lub danej ścieżce zakupowej lub decyzyjnej są sprecyzowane inne zasady niż w niniejszym Regulaminie, to obowiązują te zasady, jako bardziej szczegółowe i dotyczące danej czynności Użytkownika w Serwisie.
 2. W pozostałym zakresie obowiązuje niniejszy Regulamin, na ile się da on pogodzić z zasadami sprecyzowanymi w ramach danej czynności na Portalu.
 3. Użytkownika mogą obowiązywać lub być opcjonalne dodatkowe zgody w ramach danych czynności na Portalu, w tym w ramach danych ścieżek zakupowych lub decyzyjnych.

XVI. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 2. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Just Glance It w ciągu 14 (czternastu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmieniony Regulamin.